O ESCUDO DE BANDE

O Escudo de Bande foi aprobado polo Decreto 121/2000, do 11 de maio DOG núm. 103 do 29 de maio de 2000, da Consellería de Xustiza Interior e Relacións Laborais, dispoñéndose a seguinte organización:

«De azur (azul), unha franxa ondeada de ouro (amarelo) acompañada no xefe de dous crucetas, referentes á igrexa visigótica de Santa Comba e na punta un aguia, en alusión ao campamento romano de Aquis Querquennis, todo do mesmo. Ao timbre, coroa real pechada».

gl_ES