DIRECTORIO TELEFÓNICO

Dirección
Teléfono
Fax
Concello
988 443 001
988 443 430      
Servizos Sociais
988 443 560
Biblioteca Municipal / OMIX
988 443 020
Centro de Saúde 24h
988 443 610
Garda Civil
988 444 480
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción
988 687 352/3/7
988 687 355
Rexistro da propiedade
988 443 025
Distrito Forestal XV - A Limia
988 444 419
988 444 489
IES Aquis Querquennis
988 788 028
CEIP Xaquín Lourenzo
988 788 025
Escola Infantil de Bande
988 443 651
gl_ES