CORPORACIÓN MUNICIPAL

Alcaldesa-Presidenta
Dª. Sandra Quintas Vázquez

Concelleiro

D. Antonio Rodríguez Rodríguez

Concelleira

Dª. Mª José López Salgado

Concelleiro

D. Miguel Martínez Dobaño

Concelleiro

D. Manuel Quintas Veiras

Concelleiro

D. José Antonio Armada Pérez

Concelleira

Dª. Mª Isabel Santos Pérez

Concelleiro

D. José Antonio Dorado Gomez

Concelleiro

D. José Luis Alvarez López

gl_ES