CORPORACIÓN MUNICIPAL

Alcaldesa-Presidenta
Dª. Sandra Quintas Vázquez

Concelleiro

D. Oscar Cofán Sabas

Concelleiro

Dª. Alfredo Rodríguez González

Concelleiro

D. Antonio Rodríguez Rodríguez

Concelleira

D. Rosa María Lage Fontarigo

Concelleiro

D. Miguel Martínez Dobaño

Concelleira

D. Eva Álvarez González

Concelleiro

D. José Luis Álvarez López

Concelleiro

D. José Antonio Dorado Gómez

gl_ES